1 - Hoe werkt het?


Met tags kun je welkomstberichten en andere berichten aanpassen op de FTP-server.
Het is handig voor het rapporteren van de status zoals beschikbare ruimte, aantal verbonden gebruikers.

 2 - Beschikbare tags


Tags delimiter : $ (Ex. $SYS_CPU)

SYS_CPU : Type en aantal server processoren (wordt gelezen uit het Windows register).

SYS_CPUNAME : CPU naam.
SYS_CPUNB : Aantal CPU's.
SYS_CPUMHZ : CPU snelheid.

SYS_OS : Versie van besturingssysteem

SYS_RAM : Ram geheugen van de server in Bytes
SYS_RAM[BYTE|KB|MB|GB] : Ram geheugen van de server in B, KB, MB, GB.

SYS_FREESPACE[BYTE|KB|MB|GB](path) : Beschikbare ruimte in een pad (Bijv. $SYS_FREESPACE(c:) toont te beschikbare ruimte op c:\)

SRV_NAME : Server naam.
SRV_VERSION : Server software versie.
SRV_UPTIME : Server uptime.

SRV_CLIENTCOUNT : Totaal aantal verbonden cliënts.

SRV_STATSCONNECTIONS : Totaal aantal verbindingen.
SRV_STATSLOGINS : Totaal aantal inlogs.

SRV_STATSDOWNLOADED : Totaal gedownload van de hele server (aangepast).
SRV_STATSDOWNLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Totaal gedownload van de hele server in B, KB, MB, GB.

SRV_STATSUPLOADED : Totaal geupload van de hele server (aangepast).
SRV_STATSUPLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Totaal geupload van de hele server in B, KB, MB, GB.

SRV_STATSFDOWNLOADED : Totaal aantal bestanden gedownload van de hele server.
SRV_STATSFUPLOADED : Totaal aantal bestanden geupload van de hele server.

Domein

DOM_C24H : Aantal verbindingen in de laatste 24 uur.

DOM_NAME : Naam van het domein.
DOM_CLIENTCOUNT : Aantal cliënts verbonden met het domein.
DOM_MAXUSERS : Max. aantal gebruikers die het domein kan afhandelen.
DOM_IPS : IP dat wordt gebruikt door het domein.
DOM_WHO : Overzicht met cliënts die zijn verbonden met het domein.

DOM_SPEED : Snelheid van het hele domein (aangepast)
DOM_SPEED[BYTE|KB|MB|GB] : Snelheid van het hele domein in B/s, KB/s, MB/s, GB/s

DOM_SPEEDIN : Snelheid van inkomend verkeer voor het hele domein (aangepast)
DOM_SPEEDIN[BYTE|KB|MB|GB] : Snelheid van inkomend verkeer voor het hele domein in B/s, KB/s, MB/s, GB/s

DOM_SPEEDOUT : Snelheid van uitgaand verkeer voor het hele domein (aangepast)
DOM_SPEEDOUT[BYTE|KB|MB|GB] : Snelheid van uitgaand verkeer voor het hele domein in B/s, KB/s, MB/s, GB/s

DOM_AVGSPEED : Gemiddelde snelheid (aangepast)
DOM_AVGSPEED[BYTE|KB|MB|GB] : Gemiddelde snelheid in B/s, KB/s, MB/s, GB/s.

DOM_DOWNLOADS : Aantal bestanden die zijn gedownload.
DOM_UPLOADS : Aantal bestanden die zijn geupload.

DOM_DOWNLOADED : Gedownload (aangepast).
DOM_DOWNLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Gedownload in B, KB, MB, GB.

DOM_UPLOADED : Geupload (aangepast).
DOM_UPLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : geupload in B, KB, MB, GB.

DOM_FDOWNLOADED: Aantal bestanden gedownload sinds het domein is gestart.
DOM_FUPLOADED: Aantal bestanden geupload sinds het domein is gestart.

DOM_STATSCONNECTIONS : Totaal aantal verbindingen.
DOM_STATSLOGINS : Totaal aantal logins.

DOM_STATSDOWNLOADED[BYTE|KB|MB|GB]: Totaal gedownload sinds domein is aangemaakt.
DOM_STATSUPLOADED[BYTE|KB|MB|GB]: Totaal geupload sinds domein is aangemaakt.
DOM_STATSFDOWNLOADED: Totaal aantal bestanden gedownload sinds domein is aangemaakt.
DOM_STATSFUPLOADED: Totaal aantal bestanden geupload sinds domein is aangemaakt.

DOM_EVENT : Toont uitgevoerde actie (onFileUploaded, ...)

LOG_OLDFILENAME: Oude bestandsnaam voor OnLogRotated actie.
LOG_NEWFILENAME: Oude bestandsnaam voor OnLogRotated actie.

Account

USR_ACCOUNT : Naam van account.
USR_GROUP : Naam van groep.
USR_CLASS : Naam van class.

USR_RATIOCOUNTMETHOD : Type ratio in gebruik. (tel bytes per sessie ...)

USR_RATIO : Zelfde als $USR_RATIOUP:$USR_RATIODOWN maar toont "Unlimited" wanneer ratio is uitgeschakeld.
USR_RATIOUP : Upload ratio.
USR_RATIODOWN : Download ratio.

USR_QUOTACURRENT : Huidig quota (Aangepast).
USR_QUOTACURRENT[BYTE|KB|MB|GB] : Huidig quota in Byte, KB, MB, GB.

USR_QUOTAMAX : Max quota (aangepast).
USR_QUOTAMAX[BYTE|KB|MB|GB] : Max quota in Byte, KB, MB, GB.

USR_QUOTAAVAILABLE : Beschikbaar quota (aangepast).
USR_QUOTAAVAILABLE[BYTE|KB|MB|GB] : Beschikbaar quota in Byte, KB, MB, GB.

USR_STATSLOGINS : Totaal aantal logins.

USR_STATSFUPLOADED : Bestanden geupload.
USR_STATSUPLOADED : Geupload (aangepast).
USR_STATSUPLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Geupload Byte, KB, MB, GB.

USR_STATSFDOWNLOADED : Bestanden gedownload.
USR_STATSDOWNLOADED : Gedownload (aangepast).
USR_STATSDOWNLOADED[BYTE|KB|MB|GB]: Gedownload Byte, KB, MB, GB.

USR_TIMEOUT : Time-out waarde.

USR_INAME : Gebruikersinfo naam.
USR_IADDRESS : Gebruikersinfo adres.
USR_ICITY : Gebruikersinfo plaats.
USR_ICOMPANY : Gebruikersinfo bedrijf.
USR_IPHONEHOME : Gebruikersinfo telefoon thuis.
USR_IPHONEWORK : Gebruikersinfo telefoon werk.
USR_IFAX : Gebruikersinfo fax.
USR_IEMAIL : Gebruikersinfo e-mailadres
USR_INOTES : Gebruikersinfo aantekeningen

Cliënt

(wanneer een cliënt is ingelogd dan zijn ook account tags beschikbaar)

KEYWORD : Commando verstuurd vanaf de client.

USR_FDOWNLOADED : Bestanden gedownload in de huidige sessie.
USR_FUPLOADED : Bestanden geupload in de huidige sessie.

USR_ACCOUNT : Account gebruikt.
USR_NAME : Naam verstuurd als login.
USR_PASS : Wachtwoord gebruikt.
USR_DIR : Huidige map.
USR_PWD : Huidige map.
USR_FILENAME : Huidig bestandsnaam verstuurd/ontvangen.

USR_ID : ID gegeven aan de gebruiker door de server.
USR_PEERIP : Gebruiker IP.
USR_PEERIP_000 : Gebruiker IP, aangepast naar 192.168.000.010 (voor gebruik met bestandsnaam en sorteren)..
USR_PEERPORT : Gebruiker poort.
USR_LOCALIP : IP verbonden met de gebruiker.
USR_LOCALPORT : Poort verbonden met de gebruiker.
USR_HOSTNAME : Hostname van de gebruiker zijn IP.
USR_TIMEONLINE : Verbonden tijd.

USR_CPU : Toont CPU tijd gebruikt door de cliënt in "secondes.millisecondes",

USR_DOWNLOADED : Gedownload (aangepast).
USR_DOWNLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Gedownload in Byte, KB, MB, GB.
USR_UPLOADED : Geupload (aangepast).
USR_UPLOADED[BYTE|KB|MB|GB] : Geupload in Byte, KB, MB, GB.

USR_SPEED : Huidige overdrachtsnelheid gebruiker (aangepast).
USR_SPEED[BYTE|KB|MB|GB] : Huidige overdrachtsnelheid gebruiker in B/s, KB/s, MB/s, GB/s.
USR_AVGSPEED : Gemiddelde snelheid (aangepast).
USR_AVGSPEED[BYTE|KB|MB|GB] : Gemiddelde snelheid in B/s, KB/s, MB/s, GB/s.

USR_FREESPACE[BYTE|KB|MB|GB] : Beschikbare ruimte in huidige map in Byte, KB, MB, GB.

USR_RATIOCREDIT : Toont beschikbare credit als Bytes (aangepast) of aantal bestanden.

(Bestandtags bevatten een mapnaam of een bestandsnaam, voor acties)

USR_FILE : Compleet pad naar bestand (inclusief bestandsnaam).
USR_FILE_83 : Zelfde als USR_FILE maar met 8.3 pad formaat.
USR_FILENAME : Alleen bestandsnaam (archives.zip, archives.rar ...).
USR_FILENAME_83 : Zelfde als FILENAME maar met 8.3 pad formaat.
USR_FILEEXT : Extensie van het bestand in hoofdletters (.EXE, .RAR ...).
USR_FILENOEXT : Bestandsnaam zonder extensie.
USR_FILEPATH : Pad zonder bestandsnaam (c:\temp\ ...).
USR_FILEPATH_83 : Zelfde als FILEPATH maar met 8.3 pad formaat.
USR_FILESIZE : Bestandsgrootte in bytes.

(De volgende tags zijn alleen beschikbaar voor de actie OnFileRenamed)

USR_OLDFILE : Compleet pad naar het hernoemde bestand (inclusief bestandsnaam).
USR_OLDFILENAME : Alleen bestandsnaam van het hernoemde bestand (archives.zip, archives.rar ...).
USR_OLDFILEPATH : Pad zonder bestandsnaam van het hernoemde bestand (c:\temp\ ...).


Tijd

HH : Uur 00-23.
NN : Minuut 00-59.
SS : Seconde 00-59.

D : Dag 1-31.
DD : Dag 01-31.
ENGDD : Engels achtervoegsel voor de dag van de maand, 2 karakters (st, nd, rd, of th)
M : Maand 1-12.
MM : Maand 01-12.
YY : Jaar 00-99.

WEEK : YY-MM-DD deze datum veranderd elke zondag dus er is maar één datum per week.
WEEKR : DD-MM-YY zelfde als week maar Jaar en Dag zijn omgedraaid.
DATE : DD/MM/YY
TIME : HH:NN:SS
NOW : Datum + Tiij

DAY : Dag Maandag/Dinsdag ... (gebruik lokale instelling).
ENGDAY : Dag Monday/Tuesday ... (altijd in Engels).
MONTH : Maand Januarie/Februarie ... (gebruik lokale instelling).
ENGMONTH : Maand Januarie/Februarie ... (altijd in Engels).
YEAR : Jaar 0-2003

 3 - Voorbeeld


Hallo $USR_ACCOUNT! Ik ben $SRV_NAME, $SRV_VERSION, Ik ben online sinds $SRV_UPTIME.
Je bent verbonden met domein $DOM_NAME, er zijn momenteel $DOM_CLIENTCOUNT (/$DOM_MAXUSERS) gebruikers mijn bestanden aan het doorzoeken.
Het is $TIME, huidige overdrachtsnelheid is $DOM_SPEED.