1 - Hoe werkt het?


Het virtuele bestandsssysteem stelt je in staat om bepaalde mappen te tonen als fysieke mappen.
Hiermee kun je bestanden en mappen delen via de gebruikersaccounts.

422x348 (6026 bytes)

 2 - Beschikbare bronnen


Lokaal bestandssysteem: C:\.. (Windows Bestandssysteem)
Samengevoegd bestandssysteem : merge:// (samengevoegde map)
Geheugen bestandssysteem : Ramdisk:// (ram geheugen)
Remote bronnen via FTP : ftp:// login:password@ip/ (bronnen van een FTP-server)
Leeg : Empty:// (maakt een lege virtuele map, handig voor het mounten van diverse mappen in een rootmap)

Je kunt ook gebruik maken van UNC (\\computer\) om een map te mounten in een gebruikersaccount.
(Opgelet : Een lokaal NT systeem account (standaard service account) heeft geen rechten tot het netwerk of gemapte schijf, hierdoor zul je een nieuwe gebruiker moeten aanmaken die toegang heeft tot het netwerk (in service eigenschappen).

Aantekening over "merge://" :
- Je kunt zoveel mappen samenvoegen als je wilt.
- Wanneer een pad een komma bevat dien je het in te voeren tussen aanhalingstekens : "c:\ftproot\files, data\"
- Dubbele bestanden of submappen worden maar één keer getoond.
- Submappen die reeds bestaan zullen ook worden samengevoegd.
- Toegangsrechten worden gebruikt voor alle samengevoegde mappen.
- Uploaden of een map aanmaken wordt altijd gedaan in de eerste map vanuit de samengevoegde lijst
- Bij het verwijderen zal de server elke map doorzoeken totdat de bestanden worden gevonden; als er dubbele bestanden zijn, zal het bestand maar een keer worden verwijderd maar kan nog steeds in de lijst staan (in dit geval zal het worden getoont vanuit een andere map).

 3 - Toegangsrechten


Bestandsniveau :
- Download : Gebruiker kan bestanden van de server downloaden.
- Upload : Gebruiker kan bestanden naar de server uploaden.
- Delete : Gebruiker kan bestanden van de sever verwijderen.
- Hervat : Gebruiker kan een bestaande upload/download hervatten.

Mapniveau :
- Overzicht bestanden: Gebruiker kan bestanden zien in een overzicht.
- Overzicht mappen: Gebruiker kan mappen zien in een overzicht.
- Maak : Gebruiker kan mappen op de server aanmaken.
- Verwijder : Gebruiker kan mappen op de server verwijderen.
- Submappen : Gebruiker kan naar een submap gaan vanuit de huidige map
- Verberg : Gebruiker zal de huidige map niet zien.
- Beveiligd : Gebruiker heeft een encrypted sessie (SSL) nodig om deze map te bezoeken.
- Blokkeer : Gebruiker wordt geblokkeerd tot deze map.

- Allen : Geef alle toegang.

Voorbeelden

1) Je wilt een anonymous account op je server.

Bij toegangsrechten specificeer je :

Virtueel pad: /
Fysiek pad: c:\ftproot\anonymous\
Toegangsrechten : Lezen, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submap.

Een betere oplossing:

Virtueel pad : /
Fysiek pad: empty://
Toegangsrechten : Overzicht mappen, Overzicht bestanden, Submappen (empty:// bevat alleen andere mappings en geen schrijfrechten).

Voeg nog één toe :

Virtueel pad : /public
Fysiek pad : c:\ftproot\anonymous\
Toegangsrechten : Download, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submappen.

2) Hoe geef je alle gebruikers een eigen uploadmap en algemene download toegang.

a) Geef iedereen een root

Virtueel pad : /
Fysiek pad : empty://
Toegangsrechten : Download, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submappen.

b) Stel een algemene downloadmap in

Virtueel pad : /download
Fysiek pad : c:\ftp\download
Toegangsrechten : Download, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submappen.

c) Stel een algemene uploadmap in

Virtueel pad: /upload
Fysiek pad : c:\ftp\upload\$USR_ACCOUNT\
Toegangsrechten : Download, Upload, Delete, List folder, List files, Make, Remove, Subdirs
(vergeet niet om de map c:\ftp\upload\$USR_ACCOUNT\ aan te maken, op dat moment is de variabele gegeven $USR_ACCOUNT veranderd door de accountnaam).

d) (optioneel) Maak uploadmappen toegangkelijk voor anderen.

Virtueel pad: /download/others
Fysiek pad : c:\ftp\upload\
Toegangsrechten : Download, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submappen.

3) Voeg diverse mappen samen in één (handig wanneer je weinig ruimte hebt op je schijf)

Virtueel pad: /
Fysiek pad : merge://"c:\images\buildings\","d:\images\houses\","e:\images\flowers\"
Toegangsrechten : Download, Overzicht bestanden, Overzicht mappen, Submappen.

 4 - Toevoeging


Tags

Wanneer je toegangsrechten instelt, kun je ook gebruikmaken van tags (zie : Tags) om dynamisch een map te mounten die afhnakelijk is van de accountnaam (tags kunnen worden gebruikt in virtuele en fysieke mappen).

Je kunt de map : "c:\ftp\$DOM_NAME\$USR_ACCOUNT\" mounten in "/" maken met goede toegangsrechten.
Wanneer je inlogt op de server zal de server de rootmap zoeken in de map in c:\ftp\ftp.gene6.com\anonymous\ (indien je bent verbonden als anonymous op het domein "ftp.gene6.com")

Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld : "c:\ftp\$USR_GROUP\" gemount in "/$USR_GROUP" om toegang te krijgen tot bestanden die gedeeld zijn in de groep.

Speciale mapping

Het verplaatsen van bestanden in je FTP map kan oude links verwijderen, gebruikers kunnen dan geen bestanden downloaden totdat de links zijn geupdate.
Om dit probleem op te lossen kun je mappings maken voor bestanden (zoals een re-direct in http, maar dan duidelijker)

Laten we een voorbeeld nemen :

- Je distribueerd een setup bestand met een versienummer "setup_v1.0.0.exe" geplaatst in "c:\ftproot\www.yoursite.com\files\"
- Er is een nieuwe versie gekomen, dus het bestand heet nou "setup_v2.0.0.exe", alle sites die linken aan dit bestend moeten worden geupdate (dit kan een tijdje duren...)

De oplossing is om nieuwe toegangsrechten aan te maken zoals onderstaand :

virtueel pad : /files/setup_v1.0.0.exe
fysiek pad : c:\ftproot\www.yoursite.com\files\setup_v2.0.0.exe
Toegangsrechten : hetzelfde als de originele map.

Dus wanneer een gebruiker het bestand "setup_v1.0.0.exe" opvraagt, echter het bestand bestaat niet meer, dan wordt de inhoud van "setup_v2.0.0.exe" getoond.
(Beperking : het bestand wordt nog steeds "setup_v1.0.0.exe" genoemt bij de gebruiker todat de http site wordt aangepast om te redirecten naar het nieuwe bestand).

Dit werkt ook als je bestanden verplaatst naar een andere map :

Virtueel pad : /old_location/setup.exe
Fysiek pad: c:\ftproot\www.yoursite.com\new_location\setup.exe
Toegangsrechten : hetzelfde als de originele map.

Het bestand blijft bestaan en wordt virtueel getoond in /old_location/ echter het zal alleen fysiek worden weergegeven in \new_location\